Planerade valpkullar

Planering för 2019:
  • Vi har parat Daimi med Batisto och uppskattningsvis föds valparna i vecka 24.
  • Under försommaren 2019 kommer vi att para Cleo med Horus. Mer information tillkommer senare.