Planerade valpkullar

Planering för 2019:
  • Vi har parat Daimi med Batisto och uppskattningsvis föds valparna i vecka 24.
  • Under försommaren 2019 kommer vi att para Cleo med Horus. Mer information tillkommer senare.
  • Under tidig höst 2019 kommer vi att para Greta med Louis. Mer information tillkommer.
Planering för 2020:
  • Planer för 2020 tillkommer på denna sida under hösten.