Planerade valpkullar

Planering för 2018 / 2019:
  • I februari 2019 kommer vi att para Ester med den norska hanhunden Hanso.
    Alla eventuella valpar från denna parning är reserverade.
  • Under våren av 2019 kommer vi att para Daimi. Vilken hanhund det blir är ännu inte bestämt. 
    Mer information tillkommer senare.
  • Under sommaren 2019 kommer vi att para ytterligare en tik. Mer information tillkommer senare.