Planerade valpkullar

Planering för 2019:
  • Under sensommaren 2019 kommer vi att para Cleo med Horus. Mer information tillkommer senare.
  • Under tidig höst 2019 kommer vi att para Greta med Louis. Mer information tillkommer.
Planering för 2020:
  • Planer för 2020 tillkännages här under senhösten 2019.